Vuosikokous

Uudenmaan Pyöräilijät UP ry Sääntömääräinen vuosikokous

Aika: perjantai 9.3.2018 klo 18.00

Paikka: Sportmixer liikkeen kokoustila, Joukolankuja 1 (Veikkointien päässä) 03100 Nummela

Esityslista

 1. avataan kokous, todetaan läsnäolijat
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017
 7. Sääntömuutosasiat:
  – opiskelija-, eläkeläis- ja perhejäsentyyppien lisääminen
  – Hallituksen minimikoon muuttaminen, siten että sen voi muodostaa 3 jäsentä ja   puheenjohtaja
 8. Velodrom Finland ry:stä eroaminen
 9. vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodeksi 2018
 11. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodeksi 2018
 12. päätetään kokous