Vuosikokous

Uudenmaan Pyöräilijät UP ry Sääntömääräinen vuosikokous

Aika: maanantai 28.2.2019 klo 18.00

Paikka: Sportmixer Oy, Joukolankuja 1, 03100 Nummela

Esityslista

  1. avataan kokous
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  1. todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
  1. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  1. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018
  1. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018
  1. vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
  1. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodeksi 2019
  1. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodeksi 2019
  1. päätetään kokous

Virallisen osuuden jälkeen vapaata keskustelua, tarjolla kahvia ja pullaa.